Nyheder
FØR  
UNDER   EFTER VOKSEN   TVILLINGEFAMILIEN   IDENTITETSDANNELSE  
KRITISKE LIVSSITUATIONER
  FORSKNING  HVEM ER VI  LINKS 
DINE ERFARINGER
  PANEL   FORSIDEN
 
tilbage til forsiden
Nyt trillingehæfte:
ALLE GODE TING ER TRE
Temahæfte om trillinger

Pris: 215 danske kroner plus porto

Bestil her
Det er på NORSK, og derfor kan du afprøve dine norskkundskaber ved at læse beskrivelsen af bogen her:


Heftet dekker temaer som er aktuelle for trillingforeldre. I motsetning til andre temahefter fra TFF har vi ikke avgrenset dette til å gjelde for foreldre til barn i en gitt aldersgruppe, men i stede prøvd å dekke et større spenn av temaer og ikke minst praktiske råd som er spesielt rettet mot det å få tre eller flere barn på en gang. Målgruppen for heftet er derfor kommende foreldre, foreldre og personell involvert i trillinger og firlinger.

Temaheftet vil innholde følgende tema:trillinghefte (Rettighetshaver: TFF)

 • Oppdagelsen av at det er flere der inne.
 • Svangerskap og fødsel.
 • Prematur fødsel og tiden på sykehuset.
 • Senvirkninger som resultat av prematur fødsel.
 • Første året med trillinger i hjemmet.
 • Rettigheter - permisjon/hjelp
 • Identitet og språkutvikling
 • Barnehage og skole
 • Fritid og venner
 • Slik er det å være trilling - ungdommens egne historier
 • Praktiske råd og erfaringer

Heftet er laget med hjelp av en rekke fagpersoner og ikke minst innspill fra en rekke trilling og firling foreldre.

Pris: 215 danske kroner plus porto
Bestil her

tilbage til forsiden