Message view
    
Debat: Tvillinger
Dato: 11. marts 2000
Fra: Luise Schmidt
Emne: fødsel - 3½ time imellem

Det er ikke fordi at fødslen af mine tvillinger
var kompliceret, men jeg ville gerne høre om der
er mange andre tvillingemødre som har prøvet
dette:
Jeg blev sat igang cirka 14 dage før termin, og
jeg var så heldig at have min egen jordmor
(svigerinde) med, så der var ikke 10 forskellige
jordmødre der kom rendende under "seancen"!!
Nåh, men på andendagen gik fødslen igang ca. kl 1
om natten og ved en 2-tiden kørte vi så på hospi-
talet. Der fik jeg lov til at ligge i karbad, for
at lindre smerterne(det var rart!!!).Kl. 8.03 fød-
te jeg så min søn 3100g og 52cm, selvfølgelig en
dejlig dreng (enhver so elsker sine grislinger),
men så lå jeg dér, det hele gik simpelthen i stå.
Nu blev han jo født midt i vagtskifte, så lidt
kaos var der, men jeg blev da scannet og der kun-
ne lægen se at min datter lå den forkerte vej. Nå
men en ny læge og en jordmor holdte så på min ma-
ve i ca. 3 timer, og var da begyndt at få ve-sti-
mulerende drop igen efter ca. en times venten.
Efter de 3 timers venten blev de enige om at scan-
ne igen, og der kunne de se at hun lå som hun
skulle - de to der holdt på min mave havde ikke
følt at hun vendte sig...så måske så lægen forkert
første gang jeg blev scannet!!! Skidt pyt...
Da de tre timer var gået gik fødslen igang igen og
jeg fødte min datter på fødeskamlen, kun 3t og 29
min efter min søn....
Hun havde det fint i al den tid og hun kunne sag-
tens have ligget der i 24 timer hvis alt var vel,
men det er jeg nu glad for hun ikke gjorde, for
det var næsten værre at føde hende end ham - for
sjovt nok når man næsten at glemme smerten når der
går lidt tid.
Da jeg tog hjem fra hospitalet fortalte jordmode-
ren mig, at hun aldrig havde oplevet at der var
så lang tid mellem tvillinger. Min svigerinde har
også forhørt sig rundt omkring, og har heller
hørt om nogen der har været ude for det....Men det
kunne jo være at der var nogle ude i det ganske
land der havde haft selvsamme oplevelse!!!?
Nå, men hej fra mig og min lille familie, jeg hå-
ber at høre fra en eller anden
Mange hilsner
Luise