Message view
    
Debat: Tvillinger
Dato: 5. september 2002
Fra: Abelone Glahn
Emne: Skal fosterreduktion ligestilles med abort ?

Hvad synes du ? Skal fosterreduktion ligestilles
med provokeret abort?
Giv dit besyv med ved at svare på dette indlæg:

Tre overlæger ved gynækologisk afdeling på Skejby
Sygehus mener, at man bør acceptere fosterredukti-
on også af sociale årsager, når man accepterer
fri adgang til provokeret abort. Der er i begge
tilfælde tale om fravalg af fostre, blot udført
med forskellig teknik.
Lægerne skriver: Ved en tvillingegraviditet er
risikoen for for tidlig fødsel kun beskedent
forøget. Ved tvillingegraviditeter udføres
fosterreduktion, hvis man ved ultralydscanning
eller moderkageprøve har konstateret alvorlig
sygdom hos det ene foster. Det kan for eksempel
dreje sig om Downs syndrom.
I meget sjældne tilfælde foretages fosterreduktion
fra to til et, fordi kvinden af sociale årsager
ikke kan overskue at få to børn på én gang.
For disse kvinder kan alternativet være et
abortindgreb, hvor begge fostre fjernes. Nogle er
blevet gravide efter barnløshedsbehandling, andre
er blevet det på naturlig vis.
Der er ingen tvivl om, at det kan opfattes særligt
anstødeligt at foretage fosterreduktion, hvor en
tvillingegraviditet er opstået efter
barnløshedsbehandling. Parret har ønsket sig børn,
men er utilfredse med antallet, og der er ikke
væsentlige lægefaglige begrundelser for indgrebet.

Det er klart, at fertilitetslæger ikke skal lægge to befrugtede æg op i livmoderen på en kvinde, som ikke ønsker to børn, men vi kan ikke gardere os imod tvillingegraviditet. Vi vil derfor også fremover komme i situationer, hvor en kvinde uønsket bliver gravid med tvillinger og af sociale årsager kan stå i et valg mellem fosterreduktion og total abort. Hvad er det etisk og menneskeligt rigtige valg for hende?
VI FINDER, AT respekten for den gravides
selvbestemmelsesret tilsiger en lovgivningsmæssig
ligestilling af mulighederne provokeret abort og
fosterreduktion ved, at den gravide har fri adgang til begge procedurer før 12. graviditetsuge, hvorimod der skal foreligge tilladelse fra samrådet, hvis de skal foretages efter 12. graviditetsuge.
Det er på den anden side klart, at fertilitets-
lægerne skal efterleve Etisk Råds anbefaling om
at undgå at udføre barnløshedsbehandling på en
sådan måde, at udsigten til flerfoldsgraviditet
er væsentlig øget i forhold til naturlig
ustimuleret befrugtning, og at denne risiko
helt søges undgået hos kvinder, som ikke ønsker
tvillingegraviditet.

Læs den fulde artikel her:
http://www.tvillinger.com/Nyheder-forside/fosterrduktion-abort.htm