Message view
    
Debat: Tvillinger
Dato: 8. december 1999
Fra: Abelone Glahn
Emne: Velkomst og efterlysning af Ægteskabsoplevelser

Velkommen til denne side, hvor du kan udveksle
erfaringer med andre tvillinger og tvillingeforæl
dre.
Jeg vil godt åbne ballet med at eftersøge erfarin-
ger med at være gift med en tvilling og erfaringer
fra tvillinger, der har haft det svært med at
skulle være loyale både overfor ægtefælle
og overfor med-tvillingen.
Har du nogle erfaringer, som andre kan drage
nytte af, så skriv her.
venlig hilsen
Abelone Glahn
Redaktør af brevkassen