Message view
    
Debat: Tvillinger
Dato: 25. august 2003
Fra: Abelone Glahn
Emne: Flerbørnstilskuddet

Regeringen har foreslået, at flerbørnstilskudet på 6840.- kr pr-. barn i flerlingefamilien bortfalder gradvist, således at det er helt væk i år 2007.
Man foreslår, at der kun gives tilskud til det 2. hhv. 3. barn i et sæt, mens det helt bortfalder for det første barn.
Dette rammer ca. 17.000 familier, der har tvillinger eller trillinger under 6 år.

Er dette rimeligt ?
Hvordan vil det ramme din familie ?