Message view
    
Debat: Tvillinger
Dato: 28. september 2004
Fra: Elisabeth
Emne: vill du være med til at starte en mødre gruppe??

Hej,
Jeg fødte mine enæggede tvillingepiger i maj -04 (på Rigshospitalet)
og har siden da spurgt min sundhedsplejerske efter
en tvillingemødregruppe.
Hun siger at der ikke findes flere tvillingemødre
(med børn 0-6 måneder) i Frederiksbergs kommune.
Kan det passe?
Og hvis det passer - er der nogen mødre i Københavns kommune
der mangler en mødregruppe og har lyst til at starte en,
eller findes det en gruppe som jeg må være med i??
Jeg længes sådan efter at møde andre tvillingemødrer og udveksle
erfaringer og gode råd...
Mange Hilsner
Elisabeth