TVEÆGGEDE TVILLINGER, SAMME KØN

At få tveæggede tvillinger, samme køn, er nok den største udfordring for tvillingeforældre og for andre, der har med dem at gøre.

Enæggede tvillinger sammenlignes for deres lighed og nyder en masse opmærksomhed. Her ligger udfordringen i at være opmærksom på, at der er tale om to selvstændige individer.

Tveæggede tvillinger, dreng-pige, sammenlignes mindre, og yder godt af at have status ved at være hver sit køn.
Ingen forventer, de skal være ens og kunne det samme, drenge og piger er jo som bekendt forskellige.

Tveæggede tvillinger, samme køn, er, som blandt andet psykologen Lene Dam Pedersen vurderer det, den mest sårbare tvillingekonstellation:

De sammenlignes konstant ved deres forskellighed og bliver bedømt og vurderet i forhold til hinanden. Genetisk har de ikke større fællesskab end søskende i almindelighed , men ofte mangler den tolerance og forståelse  for forskellighed, som aldersforskellen giver i forhold til vurderingen af forskelligheden mellem søskende.

TVEÆGGEDE TVILLINGER ER FORSKELLIGE – man burde bøje det i neon.

Der vil være forskelle i udseende, højde, drøjde, forskelle i motorik, temperament, følsomhed mm. Alt andet lige, så er det os, der møder tvillinger, og har med dem at gøre, der stiller normen for skønhed, og os, der har ansvaret for at møde den enkelte tvilling/det enkelt barn og fremhæve dets særlige skønhed og talenter, indre som ydre.

Der vil være forskelle på stort set alle områder hos tveæggede tvillinger, men selv små forskelle forstørres og bliver værdiladede, fordi de bliver sat i relation til den anden. 
Inden vi ser os om, får vi skabt den tykke og den tynde, den kloge og den dumme, den udadvendte og lukkede, den sportige og den lade, den milde og den sure, og mange flere selv om forskellen er minimal og ikke adskiller sig i forhold til befolkningen som helhed. Vi går i yderligheder, når vi skal vurdere tveæggede tvillinger, samme køn, fordi vi sammenligner dem med hinanden. Det er ikke alene synd og skam, men er også med til at skabe rivalisering tvillinger indbyrdes. 

Tveæggede tvillinger, samme køn, er de mest indbyrdes rivaliserende af de tre tvillingetyper. Processen starter tidligt, allerede fra det første smil, til hvem der går og snakker først. Hvem er kærligst, den dygtigste i skolen, bedst til sport, har flest venner etc.
Dette giver forældre til tveæggede tvillinger, samme køn, et meget stort ansvar. For netop at møde det enkelt barn, dér hvor det er og udvikle og værdsætte dette særlige barns helt unikke væsen og talenter. Men de er jo ikke alene, der er bedsteforældrene, og moster og onkler, der er dagplejemødre, pædagoger, lærere og der er andre børn, og deres forældre, der vil møde tvillingerne,  - og sammenligne. 

Det kan udefra se ud som om tveæggede, samme køn, indbyrdes kæmper om status i deres respektive familier og i deres sociale liv, men måske gør de det ikke!!
For er den part i tvillingerelationen, som observeres som sårbar, i virkeligheden kun dette set i forhold til så mange andre børn, eller er det udelukkende i forhold til deres respektive medtvilling ?
Vi, der iagttager, har en tendens til at gå i yderpunkter og bliver derfor ofre for vores egne overfortolkninger, projektioner og værdinormer !

Det kan være rigtigt at skille tvillingerne ad, men det kommer i hvert eneste tilfælde an på det enkelte tvillingepar.
Man skal passe på med at problematisere for meget, og huske at medtvillingen formodentlig også er den allerbedste ven, ham/hende, som man har delt alt med, lige fra spæd, og den der kender én bedst. Det venskab skal der værnes om.

Og de to skal jo også finde indbyrdes balance og eget værd, i deres spejling med andre.
Det gør man ikke ved at isolere dem fra hinanden, men netop ved at de oplever omverdenens møde med deres forskellighed . Vel at mærke hvis denne omverden er fordomsfri.
Alle må vi lære, hvad der er vores styrker og svagheder her i livet, og lære hvor vi er forskellig fra og lig med andre, på vores vej til at finde en individuel identitet.

Det er tvillingernes omgivelser, der skaber en taber og en vinder, ikke tvillingerne selv.