Tvillinger i Dagpleje

Du kan udveksle erfaringer med andre i postgruppen for dagplejere med tvillinger i dag- eller gæstedagpleje.

Først og fremmest gælder det om at slå fast, at der ikke er regler for, hvad der er rigtig og forkert behandling af tvillinger. Tvillinger er så individuelle i deres sammensætning, at man må tage stilling til det enkelte par fra gang til gang. Fordi man har én slags erfaringer med et tvillingepar i dagpleje, er det ikke sikkert de samme erfaringer kan overføres på det næste par eller på et par, man har i gæstedagpleje.

Skilles ad ?
Det væsentligste spørgsmål, der rejser sig, når tvillingerne skal i dagpleje er, om de skal gå hos hver sin dagplejer eller samme. Svaret afhænger af det enkelte par tvillinger, og af de erfaringer, forældrene har med dem indtil nu, og forældrene må sammen med pladsanvisningen finde den bedste løsning. Parterne må forsøge at træffe en aftale, der kan ændres, hvis det viser sig at fungere dårligt for børnene.

Tvillinger har et unikt forhold, som bør respekteres. At dele dem før de er parate, kan ligefrem forsinke i stedet for at fremme udviklingen af selvstændigheden. Især mindre tvillinger er meget opmærksomme på, og bekymrer sig meget om, hvordan den anden klarer sig, selv om de ikke viser tydelige tegn på, at det berører dem. Angsten for den andens ve og vel kan optage dem så meget, at det forstyrrer både det sociale liv og læringsprocessen.

Når de er parate, er der mange gode grunde til, at man skiller såvel enæggede som tveæggede tvillinger ad. Det udvikler deres selvstændighed, de har ikke så nemt ved at blive opfattet som enhed, de undgår hyppig sammenligning, bliver mere uafhængige, og man forbereder dem på den adskillelse, der for de allerfleste tvillinger vil komme, når de bliver voksne.

Det kunne tyde på, at man skulle holde tvillinger sammen, men omvendt kan det frigøre en masse kræfter hos begge tvillinger, hvis for eksempel en svagere tvilling bliver skilt fra en dominerende medtvilling.

Den, der klarer sig godt på et felt, kan føle skyld over dette og forsøge at holde sig tilbage, ligesom den, der ikke klarer sig godt på et felt, kan gå helt i baglås over den andens fremskridt.

Tveæggede, der er væsentligt forskellige i fremtoning, udvikling, har forskellige evner og interesser, og som har prøvet at være adskilt i forskellige situationer, vil sandsynligvis have det bedst med at blive skilt, men omvendt er omverdenen ofte tilbøjelig til at overse, at selv de tveæggede kan have et utroligt stærkt bånd imellem sig.

Det er ikke sikkert, man allerede i dagplejen kan se klare tendenser, men man kan måske begynde at skelne mønstre: 

Er der en gennemgående dominans fra den ene tvilling, som kan hæmme den anden, eller skifter dette hele tiden ? Er der en usædvanlig grad af jalousi og konkurrence mellem dem ? Er de hver for sig i stand til at knytte venskaber ? Er de udviklet normalt for børn i deres alder? Giver de udtryk for at ville være sammen/delt ? 

Dagligdagen med to
De allerfleste vælger at sætte deres tvillinger sammen i dagpleje og først overveje adskillelsen i børnehaven. Træffer man dén beslutning, er det væsentligt, at dagplejeren gør sig klart, at det ikke bare er at have to jævnaldrende, nogen gange ens udseende børn, i hjemmet. Nogle gode råd følger her:

  • Lær hurtigst muligt børnenes navne at kende. Sig aldrig: "Jeg kan simpelthen ikke kende forskel på jer" eller "Jeg lærer aldrig jeres navne". Det er i bund og grund mangel på respekt for den enkelte.
  • Referer altid til børnene ved deres navn, ikke ved massebetegnelsen "tvillingerne”, ”drengene”, ”tøserne”
  • Undgå at kategorisere børnene som parvise modsætninger (den aggressive/den passive, den stille/den udfarende, den bløde/ den stærke). Disse betegnelser vil hænge ved og blive selvforstærkende. Dagplejeren vil opdage, at tvillinger ofte skifter roller i bølger på 3-4 måneder, og det kan skade for livet at blive fastholdt i et bestemt mønster. Vær opmærksom på disse rolleskift, og på hvordan det kan påvirke dagplejer-barn forholdet. Forskellene mellem to tvillinger vil nogen gange kun bygge på den voksnes opfattelse og vil måske ligefrem blive forstærket af dennes fastholdelse.
  • Ros og styrk deres individuelle evner og interesser.
  • Sammenlign deres præstationer med, hvad den enkelte tidligere har præsteret og ikke med hvor langt med-tvillingen er nået
  • Accepter, at tvillinger hos hver sin dagplejefamilie kan have brug for at vide, hvor den anden er. Selv om det er vigtigt at fastslå, det er to individer, du har at gøre med, så har selv meget uafhængige tvillinger  et særligt bånd, som du skal respektere.

Forældrene
Dagplejerne kan have behov for at tale med forældrene grundigt, inden de modtager et par tvillinger. Der er en del ting, som skal dubleres, og begge parter skal indstille sig på dette. Det tager lidt længere tid at hente og bringe to børn, og forældre har krav på at få lige så fyldig en ”afrapportering” om dagens forløb for hvert af børnene, og ikke bare det dobbelte på samme tid. I de tilfælde, hvor der er tale om enæggede tvillinger, og hvor det vitterlig kan være svært at kende forskel , er det klogt at tale med forældrene om, at de i det mindste engang imellem klipper eller klæder tvillinger forskelligt og giver dem kendetegn, der er nemme at få øje på, når man skal kalde på ham, der er på vej ud på gaden foran en bil. Kun ved samarbejdet mellem forældre og dagplejer kan det bedste resultat nås.

Tvillinger i gæstedagpleje:
Gæstedagplejen er ofte det springende punkt for tvillinger i dagpleje, for det er ikke altid til at skaffe plads hos den samme gæstedagplejer, og situationen forværres, når de administrativt ansvarlige ikke kan finde gæstedagplejere indenfor distriktet, så man kommer ud til helt ukendte dagplejere. Dette gælder selvfølgelig også for enkeltfødte, men særligt for tvillinger, der er tæt knyttede, kan det være en skræmmende oplevelse både at være uden sin faste dagplejer og uden sin tvilling.

For andre er det tydeligt, at de har godt af at blive skilt – den ene kan i perioder være mere verbalt udfarende end den anden og derved lægge en dæmper på den stille. Ved en adskillelse kan den anden blomstre op og udvikle sider af sig elv, som medtvillingen ”plejer at tage sig af”. Tvillingerne oplever også ting hver for sig, og har forskelligt at fortælle, når de kommer hjem.

Det vigtigste er, at dagplejeren fokuserer på forskellene og ikke på lighederne, roser det enkelte for det, han eller hun kan, frem for at sige ”Ih, hvor er de ens”, selv om de måske endda er tveæggede. 

For tidligt fødte tvillinger:

I 2001 blev over halvdelen af alle tvillinger født for tidligt, det vil sige før fulde 37. uge. For nogen går dette godt, fordi tvillinger ofte er fuldbårne tidligere end enkeltfødte, men for andre betyder den for tidlige fødsel varige mén, som ikke altid er synlige som handicap.

Præmature tvillinger vil stort set altid have behov for at være sammen, idet den anden er det mest velkendte element i hverdagen.

Man kan virkelig komme til at gør vold på for tidligt fødte tvillinger med de usynlige senfølger, hvis man skiller dem ad for tidligt. De præmature, tvillinger som enkeltfødte, skal ofte have rolige omgivelser, struktur, en stabil hverdag. Mange af dem kan ikke klare at komme i gæstedagpleje eller legestue.

De har brug for ro, rytme, forudsigelighed, og skal skånes for større oplevelser, ekstra oplevelser som udflugter og lignende, indtil de selv viser, at de kan klare det.

Man har ofte at gøre med forsigtige indelukkede børn, som man kun langsom kan skubbe mere og mere til  og udvide deres grænser, men gør man det i starten og for hurtigt , kan det få den modsatte effekt.

Kommer man i legestue er det en god ide at være nogle af de første, der møder, sidde i yderkanten og vænne sig til mylderet, se på aktiviteterne og ikke deltage, før tvillingernes kapacitet kan klare det. Det er vigtigt ikke at presse dem for hurtigt til noget, de ikke kan. Det gælder om at give dem tryghed og tillid, for har de først det, kan de sammen med dagplejeren kaste sig ud i noget mere.