TVILLINGEHJÆLP 

Flerbørnstilskud (pr 2007)
Ydes ved flerbørnsfødsler (tvillinger, trillinger etc.) indtil børnene fylder 7 år. Der udbetales ikke flerbørnstilskud til det første af flere samtidigt fødte børn. Det er endvidere en betingelse for, at der kan udbetales flerbørnstilskud, at flere børn fra samme fødsel har samme bopæl.
Ydelse: 1.823 pr. kvartal for det andet barn og følgende børn.

Tvillingehjælp i kommunerne:

Vi har igennem et stykke tid haft en oversigt liggende over hvilke kommuner. der gav hjælp til tvillingefamilier.

Oversigten har længe været håbløst forældet, og med de nye kommuner er det blevet endnu sværere at få et konsistent billede af, hvor der ydes hjælp. Kommunerne ændrer også politik fra tid til anden, så vi har desværre måttet opgive at ajourføre oversigten.

Generelt kan siges, at den seneste opgørelse, som Helle Birkholm-Buch lavede og som du kan finde her, er fra 2004 og opsummerer, at man dengang (under de gamle kommuner) kunne sige, at kun 1/3 af kommunerne ydede nogen som helst form for hjælp.

Om hjælpen:

Hjælpen varierer som sagt fra kommune til kommune, og vi anbefaler, at man taler med kommunen om en eventuel hjælp. Nogle kommuners tvillingehjælp hører under Socialforvaltningen og serviceloven, andre under Arbejdsmarkedsforvaltningen.
Det kan være en stor fordel at kontakte sundhedsplejen allerede inden fødslen for evt. at blive skrevet op til senere hjælp. 


1) Kommunen yder hjælp, såfremt der i beskæftigelsesafdelingen er egnede ledige, som regel unge,  til opgaven.
De unge er i jobtilbud hos familien, men tvillingefamilien må vide, at hvis den unge får "et rigtigt" job, så kan man risikere, at vedkommende rejser med dags varsel.
Hjælpen er (som regel) gratis for tvillingefamilierne og er tænkt som hjælp til den daglige husførelse, og for at give forældrene ro til af tage sig af børnene.
Der skal laves en særskilt aftale mellem kommunen, den ledige og forældrene.

2) Såfremt kommunen ikke har et beskæftigelsesprojekt, der "råder" over unge ledige, har flere kommuner mulighed for i særlige tilfælde  over socialforvaltningen at yde hjælp, der aftales fra familie til familie.

Læs også her om, hvordan man skal forholde sig, når man får tvillingehjælp i huset.

Erfaringer med privat pasning