ORLOV

Der er ikke længere barsel, fordi du får tvillinger, trillinger eller flere.

Flerlingeforældre har præcis de samme muligheder for barsel som enkeltfødende:

Følgende er hentet fra: dinbarselsorlov/netborger.dk (2007)
Loven giver forældre ret til barselsdagpenge i 52 uger i alt. Forældrene har mulighed for selv at tilrettelægge orloven.
De 52 uger opdeles i hovedreglen på følgende måde:

  • Morens 4 uger før fødslen
  • Adoptanters op til 4 uger før adoptionen 
  • Farens 2 uger efter fødslen eller adoptionen 
  • Morens 14 uger efter fødslen eller adoptionen 
  • Den fælles 32 ugers periode 
Hvis du får løn fra din arbejdsgiver under barselsorloven får du ikke samtidig udbetalt dagpenge. I stedet udbetales barselsdagpengene til din arbejdsgiver.
Nogle lønmodtagere har ansættelsesvilkår som giver ekstra fordele hvad angår fravær og løn under barselsorlov. Disse fordele kan du få oplyst hos din arbejdsgiver.  
 
Barselsdagpengebeløbets størrelse afhænger af din løn og det antal timer du arbejder.
Det maksimale barselsdagpengebeløb er 3.415 kr. pr. uge (gældende fra 1. januar 2007).
Hvis du har flere arbejdsgivere ændrer det ikke størrelsen på det beløb, som du får udbetalt i barselsdagpenge.  
 
Nedenfor kan du se ,hvilke muligheder du har for at tilrettelægge barselsorloven.
Nogle af mulighederne påvirker længden af orloven, og det beløb du kan få udbetalt i barselsdagpenge.  
 
 
Delvis genoptagelse af arbejdet under orloven
 

- delvis genoptagelse af arbejdet - med aftale om forlængelse

- delvis genoptagelse af arbejdet - uden aftale om forlængelse  
 
Gå til beregningen
 

Forlængelse af orloven
 
En familie har ret til at forlænge orloven med 8 uger. Hvis blot en af forældrene er i arbejde, kan orloven forlænges med 8 eller 14 uger, men den ledige forælder kan højst holde 8 uger af forlængelsen. Familien kan forlænge orloven på et hvilket som helst tidspunkt i 32 ugers perioden. Barselsdagpengene reduceres fra det tidspunkt hvor forlængelsen træder i kraft. Det ugentlige barselsdagpengebeløb reduceres for resten af orlovsperioden så det totale barselsdagpengebeløb der er udbetalt ved orlovens udløb, svarer til 32 ugers barselsdagpenge.
 
Udskydelse af orloven
 
En af forældrene har ret til at udskyde en sammenhængende periode på 8-13 uger af orloven til afholdelse på et senere tidspunkt.
Hvis der indgås en aftale med arbejdsgiveren, kan man selv vælge hvor stor en del af 32 ugers perioden der udskydes, og den udskudte orlov kan deles op i flere dele. Hvis du skifter arbejde skal aftalen genforhandles med den nye arbejdsgiver.
Uanset om der er en aftale med arbejdsgiveren skal den udskudte orlov afholdes i en periode med beskæftigelse og inden barnet fylder 9 år.