Pressemeddelelse ved åbningen af www.tvillinger.com

Omfattende hjemmeside for og om tvillinger åbnede 7. december 1999 på www.tvillinger.com

Tvillingemor - og journalist går ind i mangesidet multimedieproduktion sammen med www.netdoktor.dk for at imødekomme det voksende behov for oplysning og rådgivning af og om tvillinger.

I Danmark fødes der flere og flere tvillinger. Ikke alene er der en stigning i antallet af de "hjemmelavede" tvillinger, der er også i kraft af de kunstige befrugtninger sket en stigning indenfor det sidste tiår.

I dag er hver 55. fødsel en tvillingefødsel, og til sammenligning resulterede kun hver 70. fødsel i tvillinger, før de nye befrugtningsteknikker begyndte at slå igennem i midten af firserne.

Stigningen skærper interessen for tvillinger, og i kølvandet på de mange fødsler er der opstået et udtalt behov hos forældre og det voksende antal tvillinger selv, for at få information om, hvad det vil sige at vente, få, have og ikke mindst at være tvilling. Der er cirka 50.000 nulevende tvillingepar i Danmark, det vil sige ca. 100.000 tvillinger i landet.

Dette behov imødekommes i løbet af de næste to år i flere faser og på flere forskellige medier:

Journalisten Abelone Glahn, der selv er mor til to enæggede drenge på 9 år, er blevet så fascineret af dette særegne og komplekse livsvilkår, at hun udover websiten www.tvillinger.com udkommer med en bog om de første Ti År Med Tvillinger (Høst og Søn, foråret 2000), samt over de næste to år planlægger to tv-serier om identitetdannelse og voksne tvillinger, to købevideoer om fødsel og barsel, samt undervisningsmateriale til pædagoger og skolelærere, og en CD-rom om tvillinger.

Den informative side for og om tvillinger www.tvillinger.com er udarbejdet i samarbejde med Danmarks største uafhængige lægetjeneste , www.netdoktor.dk . Den åbner nu med følgende tre hovedelementer:

  • Professionel rådgivning til tvillinger og tvillingeforældre af tvillingekyndigt panel.
  • Oplysning og information om tvillinger fra vugge til grav med tekst, billeder og nyttige links.
  • Særlig brevkasse, hvor man kan skrive egne erfaringer og få kommentarer fra andre i samme situation, hvad enten man er tvilling, forældre, pårørende eller fagligt interesseret.


Siden udvikles løbende, og tanken er at skabe en central for tvillingespørgsmål , benyttet og beskrevet af eksperterne selv; tvillinger og tvillingeforældre.

- Der findes ikke een entydig sandhed om, hvordan man skal håndtere tvillinger og tvillingeskabet – hvad der er rigtigt for dine tvillinger er måske forkert for mine, men jeg er overbevist om, at man kan lære lige så meget af andres erfaring som af at læse bøger om tvillingeskabet, siger Abelone Glahn, der selv ofte har behov for at udveksle tanker med andre i samme situation.

Ud over de mange nybagte forældre, som råber på information og rådgivning, er der mange voksne tvillinger, der enten har brug for professionelt råd i en vanskelig livssituation eller har brug for at tale med andre voksne tvillinger om noget, der vedrører tvillingeskabet. Det kan være i forbindelse med ægteskab eller dødsfald, som påvirker tvillinger på en anden måde end enkeltfødte. Hjemmesiden er endvidere nyttig for fagpersonale som pædagoger, lærere, sundhedsplejersker og andre, der via deres arbejde kommer i tæt på tvillingeproblemstillinger.

I panelet sidder
Anna Lisa Hylten Cavallius, cand. psyk. autoriseret psykolog. Tvillingemor og forfatter til bogen "Tvillinger og deres forældre" samt Sundhedsstyrelsens store pjece "Tvillinger"
Lene Dam Pedersen, cand. psyk, autoriseret psykolog. Enægget tvilling, forfatter til bogen "1+1=1? - om enæggede tvillingers psykologi"
Dorthe Taxbøl, jordemoder, master i public health, har fungeret som selvstændig jordemoder og som leder af Rigshospitalets Fødeafdeling. Er pt.også forskningsjordemoder.
Jes Grabow Westergaard, professor, overlæge, dr. med. Tvillingefar og lægefagligt område indenfor graviditet, fødsel og barnløshedsbehandling
Kirsten Ohm Kyvik, lektor, ph.d, Tvillingregisteret, lektor i genetisk epidemiologi med hovedinteresse indenfor arv og miljøs betydning for sygdomsudvikling

Spørgsmål, som ikke kan besvares af de ovennævnte, sendes videre til NetDoktors omfattende ekspertpanel.

www.tvillinger.com er uafhængigt af foreninger og institutioner.

Tvillingemultimedieprojektet er startet på privat og frivillig basis og skal finansieres af fonde, institutioner og andre, der har interesse i at støtte en oplysende og informativ multimedieproduktion til og om tvillinger.

Abelone Glahn blev uddannet som journalist 1980, og har siden arbejdet på mange forskellige medier, de sidste 12 år på Danmarks Radio. Hun har taget orlov fra sit redaktørjob på DR-TV-Åben for at virkeliggøre tvillingeprojektet.

Abelone Glahn kan kontaktes på @media, tlf: 54 49 00 94 eller ag@amedia.dk

tilbage til Hvem er Vi