REKLAMER OG SPONSORATER PÅ WWW.TVILLINGER.COM

AG/08.08.2010

 Hvad får De ud af det ?

Ved at annoncere på tvillinger.com kan De komme direkte i forbindelse med tvillinge- og trillingeforældre i hele Skandinavien og kan målrette annoncen til at markedsføre præcis de produkter, der er relevante for flerfoldfamilier.

 

Der findes 110.000 tvillinger alene i Danmark. Der fødes ca. 2500 nye om året. Tvillinger og deres forældre tæller alene 300.000. Læg oven i familiemedlemmer med interesse i tvillingeskabet. Samt de mennesker, der fagligt møder tvillinger i deres hverdag, det gælder således pædagoger, lærere, læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, jordemødre, socialrådgivere, psykologer, familierådgivere m.fl. en målgruppe, der tæller ca. 400.000.

Svenske, norske og finske tvillinger og tvillingeforældre besøger også dagligt siden. I de tre lande findes 400.000 registrerede tvillinger, og da registrene langt fra er så komplette som det danske, må  det anslås, at der findes yderligere flere hundrede tusinde tvillinger i de pågældende lande

I den stigende befolkningsgruppe af tvillinger, trillinger og deres forældre er der et stort oplysningsbehov, som ikke dækkes andet steds.
Tvillinger.com står for solid, uafhængig og relevant information skrevet sobert og oplysende.
Det er således en hjemmeside, der kan bruges af fagfolk indenfor forskning og sundhedssektor, uddannelsessektor og socialsektor, som også mangler oplysning om dette særegne livsvilkår.
At være sponsor for denne side betyder ikke alene, at man muliggør den eksistens til benefice for førnævnte grupper, men også at man støtter uafhængigt, relevant og oplysende informations- og erfaringsudvekslende arbejde.  
Ved at være sponsor på tvillinger.com
bringer De Dem ind i inderkredsen, der muliggør at www.tvillinger.com stilles gratis til rådighed for alle.


Massiv markedsføring giver stor trafik

Tvillinger.com markedsføres massivt i tvillinge-trillingerelevante sammenhæng, desuden gennem en massiv indsats for at få redaktionel omtale, en indsats der hidtil har givet en meget stor respons.

Tvillinger.com kan også nås af skandinaviske kunder, da der er gjort et stort markedsføringsarbejde for sitet i tvillinge- og trillingekredse i Sverige og Norge.

Tvillinger.com udgiver et nyhedsbrev, der indeholder nyheder og relevante links. Nyhedsbrevet sendes også til pressen.


To muligheder:
Annoncer på sitet
Annoncer i nyhedsbrevet

Kontakt Abelone Glahn for endelig aftale:
info_snabela_tvillinger.comtilbage til forsiden