Anmeldelse af ammepjece for tvillingemødre  

Haugen A. Amning av tvillinger. Tvillingeforeldreforeningen Gjøvik Trykkeri A.s. 2001. ISBN 82-992339-2-5. 35 sider, ill. Pris DKr 98,-. Distribution i Danmark: Tvillingehjemmesiden http://www.tvillinger.com/bestillinger/norsk-amning.htm
ved Abelone Glahn, tlf. 5449 0094, e-mail info@tvillinger.com    

Syv tvillingemødre beskriver forskellige ammeforløb, vilkår og problemer. Formålet er at give inspiration og praktiske råd til ammende tvillingemødre. Læseren får igennem et udvalg af personlige historier får et godt indblik i, hvordan det er at amme tvillinger. Sproget er norsk, som ikke er svært at læse eller forstå, idet de fleste ord og begreber er synonyme med de tilsvarende danske.
Hæftet er delt op i tre afsnit: Afsnit 1 indeholder mødrenes beretninger, afsn. 2 handler om omgivelsernes indflydelse på ammeforløbet og afsn. 3 er mere generelle ammeråd.
Hæftets styrke er, at det gengiver mødrenes personlige oplevelser. En dansk tvillingemor med børn på et år siger, at ”Som gravid kan man ikke få nok af sådanne succesberetninger”.
Svagheden, mener samme tvillingemoder er, at ”Når man er ved at køre sur i amningen og er ved at give op, må det være hårdt at læse om alle de norske ”malke-jenter”, der bare kører derudaf”. De syv refererede ammehistorier er ikke så repræsentative i forhold til den virkelighed, som den citerede tvillingemoder kender, fordi de fleste i hendes bekendtskabskreds langsomt er stoppet efter 3 – 4 måneder. Det var simpelthen var for hårdt. Dette problem tages ikke op i pjecen, hvilket kan være en mangel. Der mangler også en beskrivelse af appetitspring, som kommer uventet for mange mødre.

Set fra et fagligt synspunkt, så er anbefalingerne i tråd med den p.t. gældende opfattelse som udtrykt i Sundhedsstyrelsens vejledning. Det er en kort og god instruks ledsaget af gode illustrationer (tegninger og fotos), som jeg gerne anbefaler. 

Annemette Talbro
                                                                               Sundhedsplejerske, Frederiksberg