Er det arveligt at få tvillinger ?  
En svensk undersøgelse har vist , at der er lidt større chance for at føde enæggede tvillinger, hvis man selv er enægget tvilling, men man har ikke kunnet fastslå noget om arveligheden.  
Derimod er sandsynligheden for at få tveæggede tvillinger arveligt betinget.  
Det er kvinden, der arver evnen til at udløse to æg på een gang, og derfor er det i kvindens familie, man skal lede efter arvemæssige årsager til tveæggede tvillinger.

En kvinde har større chance for at få tveæggede tvillinger hvis  
1) hendes mor er tveægget eller har tveæggede tvillingesøskende  
2) hvis hun selv er tveægget tvilling eller har tveæggede tvillingesøskende  
3) hvis hun har tveæggede tvillinger i forvejen  
4) hvis hendes søster har tveæggede tvillinger.  

Desuden er der en øget chance for at få tvillinger, jo ældre kvinden er, og jo flere graviditeter hun har haft tidligere.  

Tvillinger to gange ?
Såfremt man har fået et sæt tvillinger og ikke kommer fra en familie, hvor der fødes mange tvillingpar, så er der kun en meget lidt øget sandsynlighed i forhold til resten af befolkningen for at føde tvillinger igen. 

Kommer man derimod fra en familie, hvor der er flere par tveæggede tvillinger i forvejen, kan sandsynligheden være helt op til 10%. Dette er beregnet ved hjælp af studier af 3 generationer af kvinder, der alle har født tveæggede tvillingpar. I disse familier fandt man ved hjælp af ultralydsskanninger, at kvinderne havde dobbelt ægløsning i hver menstruationscyklus og dermed forøget sandsynlighed for at få tveæggede tvillinger. Dette er dog, som det ses af ovenstående, knyttet til moderen, og der kendes ikke til nogen som helst form for bevis på eller indikation af, at tvillingfædre har indflydelse på, at de får tvillinger. Ikke desto mindre hører man undertiden om familier, hvor det virker som om de tveæggede tvillinger nedarves via fædrene, men dette kan vi ikke forklare, og der kan muligvis være tale om sammentræf.

Tvillingeregistret oplyser, at man mener,  det at få tveæggede tvillinger i hvert fald i nogle familier er en arvelig egenskab, der udtrykkes som dobbelt ægløsning hos kvinderne.  Både kvinder og mænd kan have genet, men det er kun kvinder, der udtrykker egenskaben. Manden kan give genet videre til sine døtre. Udover dette kender man ikke forklaringen på, at egenskaben tilsyneladende følger mændene i nogle familier.  Masser af tvillingpar fødes som de eneste i sin familie og tilsyneladende tilfældigt. Et enkelt tvillingpar vil derfor ikke være noget bevis på, at en familie har den arvelige egenskab.

 Kirsten Ohm Kyvik fra Tvillingeregisteret fortæller om et stort projekt baseret på mere end hundrede belgiske og hollandske familier med tvillingefødsler i flere generationer:  
 
- Det viser, at kvinderne i disse familier særdeles hyppigt havde dobbelt  ægløsning, hvilket blev påvist ved ultralydsscanning. Den viste som nævnt ovenfor, at det at  føde tveæggede tvillinger  var en arvelig egenskab formentlig knyttet til et enkelt gen (et gen er et stykke af arvemassen, der er ansvarlig for, at der dannes et enkelt produkt i kroppen, f.eks. det hormon, der styrer ægløsningen). Dette gen har imidlertid en meget lav gennemslagskraft, således at der kun bliver født tvillinger i 10% af alle graviditeter, hvor der er mulighed for det. I de øvrige tilfælde går der noget galt med det ene æg før eller under befrugtningen, eller der sker en meget tidlig abort af det ene befrugtede æg. Dette er muligvis forklaringen på, at man nogen gange taler om, at der blev ”sprunget en generation over”. I virkeligheden er det kendt, at der findes familier med tvillingefødsler i hver generation.

Det er selvfølgelig vigtigt også at huske, at der fødes masser af enæggede og tveæggede tvillinger også i familier, hvor der ikke findes tvillinger fra før, og at dette skyldes et rent tilfælde.

Læs mere i bogen
Ti år med tvillinger