SPØRGSMÅL:

08-02-2000

Skilsmisse

Min mand og jeg blev skilt for to år siden. Vi har skiftevis vores piger på fem år 1 uge ad gangen. Den ene er indenfor de sidste 5 mdr. begyndt at få hysteriske tilfælde, hvor hun er umulig at tale fornuftigt til. Hun er blevet meget jaloux på sin søster og vil, at hun selv skal gøre alting før søsteren. Jeg bor sammen med min kæreste, som pigerne er meget glade for. Hvad kan grunden være til hendes anfald?- er det skilsmissen, der først kommer op til overfladen nu? Vi har talt om at prøve med at have dem 14 dage ad gangen for at give dem mere ro. Kan det være en løsning?

SVAR:

Kære tvillingemor
At skulle skifte adresse hver anden uge giver naturligvis visse forstyrrelser i børns liv og hverdag, man kan jo bare prøve at forestille sig, at det var en selv, der skulle leve to skiftende verdener med en uges mellemrum.
Mindre børn viser sig at være rimelig gode til denne omstillingsproces, mens det bliver vanskeligere efter skolestart, hvor barnet i højere grad relaterer sig til deres sociale verden og kammeraterne.
Dine piger har hinanden i deres skift imellem deres to verdener, hvilket er en styrke.
Jeg vil imidlertid ikke anbefale, at I forlænger perioden til 14 dage ad gangen hos den enkelte forældre. Dine piger skulle i så fald undvære den ene af deres forældre i 14 dage, og det er de for små til.
Vi laver deleordninger for at tilgodese begge forældres behov for at være sammen med børnene, men børnene skal jo også undvære den anden forældre på skift, og her er 14 dage for længe.
Du spørger, om de hysteriske tilfælde og jalousi hos den ene af dine enæggede tvillingepiger kan skyldes en reaktion på I voksnes skilsmisse for to år siden. Jeg vil ikke med det samme søge en årsag tilbage til en skilsmisse for to år siden, hvis tingene efterfølgende har fungeret godt, men snarere gå på jagt i nutiden, i hendes aktuelle liv og hverdag og finde ud af, om der er noget, der ikke fungerer eller er forandret.
Er der sket noget i nyere tid, der indebærer brud eller tab, eller stresser din pige ? Hav dine ører og øjne åbne og tal med hende, om der er noget, hun er ked af eller vred over, og tal med pigerne sammen. Tal også med pædagogerne i børnehaven, er der sket noget her, der indebærer en forandring. Er der sket et skift i pigernes indbyrdes relation og roller ? Det lyder, som om din pige er lidt ude af sin sædvanlige balance og reagerer på et pres, og har brug for at komme i fokus og få særlig opmærksomhed. Ellers ville hun ikke hævde sig på sin søsters bekostning, når de ellers har været vant til at have en ligeværdig balance imellem sig. Enæggede tvillinger har hyppigst en meget høj retfærdighedssans i deres indbyrdes forhold, hvor de deler ligeligt i en slags selvjustits for at undgå konkurrence og rivalisering mellem dem. På den måde får den ene ikke fortrin frem for den anden, og det er vigtigt at bevare den indbyrdes balance.
Held og lykke, jeg håber din pige snart genfinder sin sædvanlige harmoni. Enæggede tvillinger er, omend ligheden er stor, to individuelle personer, der ikke nødvendigvis reagerer ens på samme livsbegivenheder og belastninger.

Med venlig hilsen
Lene Dam