SPØRGSMÅL:

28-02-2001

Kromosomfejl

Hvis den ene af et par enæggede tvillinger har en kromosomfejl, er det så 100% sikkert at den anden også har den?

SVAR:

Enæggede tvilinger behøver ikke med 100 % sikkerhed at have en
kromosomfejl begge to, hvis den ene tvilling har den. Det afhænger
af hvorledes kromosomfejlen er opstået:
En kromosomfejl kan opstå som følge af at en forælder har en
strukturel fejl på et kromosom, men uden at der er for meget eller
for lidt DNA. En sådan forælder vil være rask, men har stor risiko
for at få syge børn.
Fejlen kan også opstå under dannelsen af æg- eller sædcellen hos
den ene forælder, hvorefter det ene barn der stammer fra denne
syge celle vil blive syg.
Endelig kan fejlen opstå i selve det befrugtede æg under
celledelingerne. Etsådant barn vil have en blanding af raske og
syge celler i sin krop, og vil vise kliniske tegn på kromosomfejlen.

Såfremt et enægget tvillingpar skal være forskellig for en kromosofejl
skal følgende være sket: Kort efter befrugtningen deler ægget sig
og der dannes enæggede tvillinger. Derefter sker der en fejl under
celledelingerne i den ene celleklump, der medfører en kromosomfejl
hos denne tvilling.


Mvh
Kirsten Ohm Kyvik