SPØRGSMÅL:

03-09-2001

Ènæggede af forskelligt køn

Kære Abelone.
Jeg har læst dit svar til en spørger, om hvorvidt énæggede tvillinger kan være af hver sit køn eller ej.
Jeg har også altid ment nej, men nu har jeg fra en anden tvillingeforælder hørt, at de i meget sjældne tilfælde kan være af forskelligt køn, men så har pigen turner-syndom. Kan du evt. grave lidt i dette og finde et "amen-svar"..? :-)
KH Birgit

SVAR:

Enæggede tvillinger er, for alle praktiske formåls skyld, altid af
samme køn. Der er en enkelt undtagelse, som man kender 2-3
tilfælde af i hele verdenslitteraturen om tvillinger. Forklaringen på
denne undtagelse er som følger:

I ekstremt sjældne tilfælde kan der ske en fejl i celledelingerne hos det ene foster i et enægget drengepar, som medfører at Y-kromosomet så at sige "går tabt", et fænomen der hedder post-
zygotisk mitotisk non-disjunktion. Et sådant foster vil altså kun have et kønskromosom, nemlig et X-kromosom, og vil så udvikle sig til en pige. En sådan pige vil ikke kunne gennemgå en normal
kønsudvikling uden medicinsk behandling, og kaldes populært ofte en Turner pige, fordi sygdommen hedder Turners Syndrom. Et sådant par vil altså bestå af en dreng og en pige med Turners syndrom.

Venlig hilsen
Kirsten Ohm Kyvik, Tvillingeregisteret