Anna Lisa Hyltén Cavallius,
Cand. psyk., autoriseret psykolog
Arbejder som privatpraktiserende i København med børn, unge, voksne, samt familier.
Mor til tveæggede tvillinger, født 1973
Forfatter til bogen "Tvillinger og deres forældre" samt pjecen "Tvillin-
ger "
, der med baggrund i en interview-undersøgelse beskriver de særlige forhold, der gør sig gældende for tvillingeforældre i forbindelse med graviditet, fødsel og børnenes opvækst.
Tilbage til hovedsiden
Lene Dam Pedersen
Cand.psyk, autoriseret psykolog
Født 1951. Uddannet socialpædagog, Århus Børnehaveseminarium i 1974. Cand.psych., fra Århus Universitet i 1985. Psykolog ved Behandlingshjemmet Hostruphøj, Hobro 1986-90 og har haft privat praksis siden.

Specialeområder:
- Sorg og krisebehandling, individuelt og i grupper
- Samtaleterapi - børn/voksne/par/familier
- Børneundersøgeser
- Eksilpsykologi/terapi
- Tvillingepsykologi.

Har udgivet bogen "1+1=1?" - om enæggede tvillingers psykologi.
Jeg er selv enægget tvilling , og min faglige interesse i tvillingespørgsmålet har således et personligt udgangspunkt. Jeg har indenfor de sidste 10 år fulgt og deltaget i diverse sammenhænge, hvor tvillingespørgsmålet drøftes.
Tilbage til hovedsiden

Dorte-Taxbøl.gif (16538 bytes) Dorthe Taxbøl
Jordemoder
Uddannet ved Jordemoderskolen i København i 1985. Master i Public Health med forebyggelse som speciale.

Har siden arbejdet på bl.a. fødeafdelingen Københavns Amts Sygehus i Gentofte, været leder af Rigshospitalets Fødeafdeling og har arbejdet en del år som selvstændig jordemoder med bl. a. undervisning og hjemmefødsler.

Har gået utraditionelle veje og startede bl.a. Fødselsforberedelse i vand, og Cafearrangementer omkring graviditet og fødsel.
Har produceret en række videoer og en CD-rom om graviditet og fødsel  sammen med fotografen Lars Winding, har skrevet i brevkasser, artikler og er forfatter til en række bøger om graviditet og fødsel.

Arbejder som forskningsjordemoder på projektet "Bedre sundhed for mor og barn", samt om amning og ammerådgivning.
Tilbage til hovedsiden

Kirsten Ohm Kyvik,
Institutleder og professor, Syddansk Universitet.
Født 1959 og opvokset dels i Danmark, dels i Norge. Tog lægevidenskabelig embedseksamen ved Odense Universitet i 1987 efterfulgt af 3 års klinisk lægeligt arbejde. Siden 1990 fuldtidsbeskæftigelse som forsker og med tilknytning til Det Danske Tvillingregister ved Syddansk Universitet, som hun har grundlagt en stor del af. Siden 2006 Institutleder og siden 2010 professor ved Odense Universitetshospital.

Den forskningsmæssige hovedinteresse er arvens og miljøets betydning for at udvikle sygdom, specielt de der rammer unge og yngre voksne, samt de store befolkningssygdomme diabetes og hjerte-kar-lidelser.

Beskæftiger mig til dels også med udforskning af årsager til tvillingfødsler, som litteraturstudie og registerforskning. Underviser i genetik på universitetet. Holder jævnligt såvel faglige som populærvidenskabelige foredrag.

Emneområder for spørgsmål:
Det Danske Tvillingregister, tvillingforskning og resultater heraf, årsager til tvillingfødsler, tvillingers sundhed og sygelighed, genetik og genetisk forskning generelt.


Tilbage til hovedsiden

Jens Langhoff-Roos

Overlæge, dr.med. ved Obstetrisk Klinik, Juliane Marie Centret Rigshospitalet

Født 1948. Jeg har arbejdet som fødselslæge siden 1981, først og fremmest på større sygehuse i Danmark og Sverige, og de sidste år på Rigshospitalet. Min interesse for tvillingegraviditeter bygger ikke på personlige erfaringer, idet mine 4 børn har været alene i livmoderen frem til fødslen. Derimod synes jeg, at tvillingegraviditeter er en faglig udfordring, der udover en grundlæggende viden om den normale graviditet og fødsel, kræver indgående kendskab til de komplikationer, der kan tilstøde. Min forskning (egen disputats og PhD-afhandlinger, som jeg har vejledt) beskæftiger sig bl.a. med intrauterin tilvækst og for tidlig fødsel.
I hverdagen tager jeg mig af gravide og fødende på Obstetrisk klinik på Rigshospitalet.
Jonna Jepsen
Specialist på for tidligt fødte

Arbejder med præmature børns særlige vanskeligheder og behov med særligt fokus på de psykiske, følelsesmæssige og sansemotoriske senfølger. Født tveæggede tvillinger i uge 27+2 i oktober 1992. Forfatter til bogen Født for tidligt – en forældrehåndbog (Haase,1998 + 2007), samt bidrag til antologien Meget små børn – forældreberetninger (Munksgard,/2000), og forfatter til For tidligt fødte børn - usynlige senfølger, (Hans Reitzels forlag 2004) og Born Too Early – Hidden Handicaps (Karnac Books 2006). samt  For tidligt fødte børn – i dagtilbud (Dansk Pædagogisk Forum, 2008).Har siden 1999 undervist fapersoner og holdt åbne foredrag i Danmark og Norge.
Stifter af Dansk Præmatur Forening og grundlægger af Preemteam og Rafael Centeret

 

Redaktion:

Abelone Glahn,
journalist og tvillingemor

Født 1955. Uddannet journalist 1980. Har arbejdet bl.a. på Dagbladet, Ugeavisen København, Ritzaus Bureau, Politiken, Ekstra Bladet, Københavns Radio, DRs P4-Ungdomsredaktion, DRTV-Båndværkstedet og som redaktør på DR-Undervisning. Selvstændig siden 1999 i firmaet Amedia

Har skrevet om tvillinger i diverse fagblade siden 1990, hvor de enæggede tvillinger Albert og Valdemar blev født. 
Forfatter til De første Ti år med tvillinger og Tvillingebilleder, Tvillingetips - fra tvillingeforældre til tvillingeforældre og Tvillingetab  om at miste den ene tvilling.
Se også www.amedia.dk og www.abeloneglahn.dk

Tilbage til hovedsiden