Velkommen til afsnittet Tvillingefamilien:

HAR DU GODE TIPS TIL AT LETTE DAGLIGDAGEN, ER DU VELKOMMEN TIL AT BIDRAGE: Tvillinger.com samler råd og tips fra forældre til forældre på dette site:
www.tvillingetips.dk
--

Læs ellers her på siden blandt andet:
IQ og tvillinger: 
Er tvillinger mindre kloge end enkeltfødte ? 
Det danske tvillingeregister siger nej. 

Trillinger - den svenske psykolog Brit Åkermann fortæller om trillingestudier af 17 svenske familier.

Se i venstre kolonne hvilke emner vi foreløbig har skrevet om:
Her er blandt andet en artikel om 1997-geneationen af tvillinger, der er kortlagt ved et ph.d. studie:
Undersøgelsen koncentrerer sig om forskellene på IVF tvillinger og ikke-IVF tvillinger, men viser mange andre interessante ting om tvillingerne.
Blandt andet har undersøgelsen også spurgt mødrene om hvilken belastning tvillingernes tilsynekomst udgjorde på ægteskabet:

Nogle af konklusionerne er:
IVF tvillinger klarer sig lige så godt som tvillinger født spontant
- Men forskerne havde forventet, at IVFbørnene klarede sig bedre.

IVF-tvillingeforældre holder bedre sammen end forældre, der får tvillinger ved et tilfælde.

Se endvidere: